Program för hösten 2016

Körövningar i Missionskyrkan 19.00 – 21.30

1/9 Körövning
2/9 Körhelg Viksjö kyrka 18.30 – 21.30
3/9 Körhelg Viksjö kyrka 15.00 – framåt
8/9 Körövning Intagning nya medlemmar
15/9 Körövning Intagning nya medlemmar
17/9 Körens 20års jubileum
22/9 Körövning
29/9 Körövning
6/10 Körövning
9/10 Eventuellt gudstjänst Missionskyrkan
13/10 Körövning
20/10 Körövning
23/10 Medverkan gudstjänst Eds kyrka
27/10 Körövning
3/11 Ingen körövning
10/11 Körövning
17/11 Körövning
24/11 Körövning
1/12 Körövning
4/12 Gudstjänst Missionskyrkan
8/12 Körövning
15/12 Körövning
17/12 Julkonsert Eds kyrka x2

Ändringar och tillägg i programmet kan ske.