Kära besökare!
Denna termin, så kommer vi inte att ha några intagningar, då vi arbetar med vårt musikprojekt Grateful som ska ta oss till Atlanta USA under våren.
Vi kommer att medverka vid en gudstjänst i Missionskyrkan den 10/3 och ha en konsert tillsammans med Järfälla Gospel den 24/3 i S:t Lukas kyrkan.
Mer information kommer senare! Håll utkik här och/eller på vår facebooksida – Joyful Gospel Choir!