Foto: Charlene Cox

Foto: Charlene Cox

De två första övningarna varje termin välkomnar vi alltid nya medlemmar!

För nya medlemmar krävs sångprov. Detta sångprov äger rum vid varje termins två första övningar, en stund innan den ordinarie övningen börjar. Sångprovet görs ihop med andra sökande till kören samt körledaren.

Under den ordinarie körövningen är de sökande välkomna att sitta med för att lyssna, sjunga och bilda sig en uppfattning om vilka Joyful Gospel Choir är och om det är något de vill vara en del av.

Sångprov krävs även för de medlemmar som tagit uppehåll från kören i mer än en terminen.

Som medlem förväntas man dela vår vision och våra mål vilket i praktiken bl.a. innebär att man deltar på körens samtliga övningar, evenemang och aktiviteter. Vi ställer mycket höga krav på närvaro.

För mer information om nästa terminsstart, se kalendern.

Är du intresserad att sjunga med oss eller har frågor, maila till joyfulgospelofficial@gmail.com eller ring ordförande på telefonnr 070-433 36 20.